top of page
Strip-1.png

Käyttöoikeussopimus

Käyttöoikeussopimus (”Sopimus”)

 

Viimeksi päivitetty: 5.5.2021

 

Lue tämä käyttöoikeussopimus huolellisesti ennen Hyväksyn-painikkeen napsauttamista tai Fishing: North Atlantic -pelin lataamista tai käyttämistä.

 

Tulkinta ja määritelmät

 

Tulkinta

Isolla alkukirjaimella kirjoitettujen sanojen merkitys on määritelty seuraavissa määräyksissä. Seuraavilla termeillä on sama merkitys riippumatta siitä, missä taivutusmuodossa ne esiintyvät.

Määritelmät

Tässä käyttöoikeussopimuksessa

Sopimus tarkoittaa tätä käyttöoikeussopimusta, joka on koko Käyttäjän ja Yhtiön välinen sopimus Sovelluksen käytöstä.

Sovellus tarkoittaa Yhtiön tarjoamaan ohjelmistoa, jonka Käyttäjä on ladannut Laitteeseen. Ohjelmiston nimi on Fishing: North Atlantic & Fishing: Barents Sea.

Yhtiö (johon viitataan Sopimuksessa termeillä ”Yhtiö”, ”Me”, ”Meidän” jne.) tarkoittaa tätä Misc Games AS -yhtiötä, jonka osoite on Vestre Svanholmen 12, 4313 Sandnes, Norja.

Sisältö viittaa tekstin, kuvien ja muiden tietojen tapaiseen sisältöön, joka voidaan julkaista, lähettää, linkittää tai muuton saattaa Käyttäjän käyttöön, olipa sisällön muoto mikä tahansa.

Maa tarkoittaa Norjaa.

Laite tarkoittaa kaikkia laitteita, joilla Sovellusta voi käyttää. Näitä ovat muun muassa tietokone, matkapuhelin tai tabletti, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation4™, PlayStation5™ ja Nintendo Switch.

Kolmannen osapuolen palvelut tarkoittaa kaikkia kolmannen osapuolen tarjoamia palveluja ja sisältöä (mukaan lukien data, tiedot, sovellukset ja muiden tuotteiden palvelut), joita saatetaan näyttää, sisällyttää tai asettaa saataville Sovelluksessa.

Käyttäjä tarkoittaa soveltuvasti Sovellusta käyttävää henkilöä tai yritystä tai muuta oikeushenkilöä, jonka puolesta kyseinen henkilö käyttää Sovellusta.

Hyväksyminen

Valitsemalla Hyväksyn-painikkeen tai lataamalla Sovelluksen tai käyttämällä sitä Käyttäjä hyväksyy, että tämän Sopimuksen ehdot ja määräykset sitovat häntä. Jos Käyttäjä ei hyväksy tämän Sopimuksen ehtoja, hän ei saa napsauttaa Hyväksyn-painiketta eikä ladata tai käyttää Sovellusta.

Tämä Sopimus on Käyttäjän ja Yhtiön välinen oikeudellinen asiakirja, jolla hallitaan sen Sovelluksen käyttöä, jonka Yhtiö antaa Käyttäjän käyttöön.

Yhtiö ei myy Sovellusta Käyttäjälle, vaan antaa Sovellukseen käyttöoikeuden, ja Sovellusta saa käyttää ehdottomasti vain tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Käyttöoikeus

 

Käyttöoikeuden laajuus

Yhtiö antaa Käyttäjälle peruutettavan, ei-eksklusiivisen, ei-siirrettävän, rajoitetun käyttöoikeuden Sovelluksen lataamiseen, asentamiseen ja käyttämiseen ehdottomasti vain tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Yhtiön Käyttäjälle myöntämä käyttöoikeus on tarkoitettu vain henkilökohtaisiin ja epäkaupallisiin tarkoituksiin, jotka noudattavat ehdottomasti tämän Sopimuksen ehtoja.

Käyttöoikeuden rajoitukset

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei tee seuraavia toimia eikä anna muidenkaan tehdä niitä:

  • lisensoida, myydä, vuokrata, liisata, jaella, lähettää, toimia palvelimena, ulkoistaa, paljastaa tai muutoin kaupallisesti hyödyntää Sovellusta tai luovuttaa Sovellusta minkään kolmannen osapuolen käyttöön

  • kopioida tai käyttää Sovellusta mihinkään muuhun kuin edellisessä Käyttöoikeus-osassa sallittuihin tarkoituksiin

  • muokata, tehdä johdannaisteoksia, purkaa, purkaa salausta, kääntää konekielistä tiedostoa lähdekoodiksi tai takaisinmallintaa mitään Sovelluksen osaa

  • poistaa, muuttaa tai peittää mitään Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden, kumppaneiden, alihankkijoiden tai Sovelluksen lisenssinmyöntäjien immateriaalioikeuksiin liittyvää ilmoitusta (mukaan lukien kaikki tekijänoikeus- tai tavaramerkki-ilmoitukset).
     

Immateriaalioikeudet

 

Sovellus, mukaan lukien rajoittamatta kaikki tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, liikesalaisuudet ja muut immateriaalioikeudet ovat ainoastaan ja yksinomaan Yhtiön omaisuutta ja pysyvät sellaisena.

Yhtiöllä ei ole velvoitetta korvata Käyttäjälle tai puolustaa tätä miltään kolmannen osapuolen vaateelta, joka aiheutuu Sovelluksesta tai liittyy siihen. Siinä määrin kuin sovellettava laki edellyttää Yhtiötä antamaan korvauksia, Yhtiö on yksinomaisesti vastuussa kaikkien korvausvaatimusten tutkimisesta, niitä vastaan puolustautumisesta, niiden sopimisesta ja niistä vapautumisesta, jos korvausvaatimuksen mukaan Sovellus tai sen käyttö Käyttäjän taholta loukkaa jonkin kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

Käyttäjän Ehdotukset

Kaikki Sovellukseen liittyvä palaute, kommentit, ajatukset, parannukset tai ehdotukset, jotka Käyttäjä lähettää Yhtiölle, ovat ainoastaan ja yksinomaan Yhtiön omaisuutta.

Yhtiö voi vapaasti käyttää, kopioida, muokata, julkaista tai jaella edelleen Ehdotuksia mihin tahansa tarkoitukseen tunnustamatta Käyttäjän osuutta asiaan ja ilman mitään korvausta Käyttäjälle.

 

Sovellukseen tehdyt muutokset

 

Yhtiö pidättää seuraavat oikeudet Sovellukseen tai mihin tahansa palveluun, johon Sovellus on yhteydessä: tehdä muutoksia, keskeyttää tai lopettaa käytön tilapäisesti tai pysyvästi ilmoittaen tai ilmoittamatta asiasta ja ilman korvausvastuuta Käyttäjälle.

Päivitykset Sovellukseen

Yhtiö saattaa ajoittain tarjota Sovelluksen ominaisuuksiin/toimintaan parannuksia. Nämä voivat olla korjaustiedostoja, vikakorjauksia, päivityksiä, parannuksia tai muita muutoksia.

Päivitykset saattavat muuttaa tiettyjä Sovelluksen ominaisuuksia ja/tai toimintoja tai poistaa niitä. Käyttäjä hyväksyy, että Yhtiöllä ei ole mitään velvoitetta (i) tarjota mitään Päivityksiä tai (ii) jatkaa minkään tiettyjen Sovelluksen ominaisuuksien ja/tai toimintojen tarjoamista Käyttäjälle.

Käyttäjä hyväksyy myös sen, että kaikki päivitykset tai muut muutokset (i) katsotaan kiinteäksi osaksi Sovellusta ja (ii) ovat tämän Sopimuksen ehtojen ja määräysten alaisia.

Ylläpito ja tuki

Yhtiö ei tarjoa mitään ylläpitoa tai tukea Sovelluksen lataamiseen ja käyttöön. Siinä laajuudessa kuin sovellettava laki edellyttää ylläpitoa tai tukea, Yhtiöllä on velvollisuus tarjota kyseinen ylläpito tai tuki.

Kolmansien osapuolten palvelut

 

Sovellus saattaa näyttää, sisältää tai tarjota kolmansien osapuolten sisältöä (mukaan lukien data, tiedot, sovellukset ja muiden tuotteiden palvelut) tai tarjota linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille tai palveluihin.

Käyttäjä hyväksyy sen ja suostuu siihen, että Yhtiö ei ole vastuussa mistään kolmansien osapuolten palveluista, mukaan lukien niiden virheettömyys, täydellisyys, ajantasaisuus, oikeellisuus, tekijänoikeuksien noudattaminen, laillisuus, säädyllisyys, laatu tai mikään muu niiden ominaisuus. Yhtiö ei ota eikä sillä ole mitään korvausvelvollisuutta tai vastuuta Käyttäjälle tai millekään muulle henkilölle tai yksikölle mistään Kolmansien osapuolten palveluista.

Käyttäjän on noudatettava sovellettavia Kolmansien osapuolten käyttöehtoja Sovellusta käyttäessään. Kolmansien osapuolten palvelut ja linkit niihin tarjotaan vain Käyttäjän käyttömukavuutta varten, ja Käyttäjä käyttää niitä täysin omalla vastuullaan ja kyseisten kolmansien osapuolten ehtojen ja määräysten alaisuudessa.

Tietosuojakäytäntö

 

Yhtiö kerää, säilyttää, ylläpitää ja jakaa tietoja Käyttäjästä Tietosuojakäytännön mukaisesti: https://www.miscgames.com/privacy-policy

 

Hyväksymällä tämän Sopimuksen Käyttäjä hyväksyy samalla Tietosuojakäytäntömme ehdot ja määräykset.

 

Kesto ja lopettaminen

Tämä Sopimus on voimassa, kunnes Käyttäjä tai Yhtiö lopettaa sen. Yhtiö saa harkintansa mukaan keskeyttää tai lopettaa tämän Sopimuksen koska tahansa mistä tahansa syystä tai ilman syytä ilmoittaen tai ilmoittamatta ennakkoon.

 

Tämä Sopimus loppuu heti Yhtiön ilmoittamatta ennakkoon, mikäli Käyttäjä jättää noudattamatta jotakin tämän Sopimuksen kohtaa. Käyttäjä voi myös lopettaa tämän Sopimuksen poistamalla Sovelluksen ja kaikki sen kopiot käyttämästään Laitteesta tai tietokoneesta.

Tämän Sopimuksen loppuessa Käyttäjä lopettaa kaiken Sovelluksen käytön ja poistaa kaikki Sovelluksen kopiot Laitteestaan.

Tämän Sopimuksen lopettaminen ei rajoita mitään Yhtiön oikeuksia tai oikeuskeinoja tai korvauksenhakukeinoja, mikäli Käyttäjä rikkoo (Sopimuksen voimassaoloaikana) jotakin tässä Sopimuksessa asetetuista Käyttäjän velvoitteista.

Vahingonkorvaus

 

Käyttäjä suostuu hyvittämään Yhtiölle ja sen emoyhtiöille, tytäryhtiöille, sidosyhtiöille, virkailijoille, työntekijöille, edustajille, kumppaneille ja lisenssinmyöntäjille (jos niitä on) ja puolustamaan näitä kaikilta vaateilta tai vaatimuksilta, mukaan lukien kohtuulliset asianajajien palkkiot, jotka aiheutuvat (a) Käyttäjän Sovelluksen käytöstä, (b) tämän Sopimuksen tai minkään lain tai asetuksen rikkomisesta tai (c) kolmannen osapuolen minkään oikeuden loukkaamisesta.

Ei takuita

 

Sovellus annetaan Käyttäjän käyttöön ”SELLAISENAAN” ja ”SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA” kaikkine vikoineen ja puutteineen ilman minkäänlaista takuuta. Sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa Yhtiö omasta puolestaan ja sen sidosyhtiöiden puolesta ja sen ja niiden lisenssinmyöntäjien ja palveluntoimittajien puolesta kieltää nimenomaisesti Sovelluksen osalta kaikki takuut, erityiset, hiljaiset, lakisääteiset tai muut, mukaan lukien kaikki hiljaiset takuut myyntikelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, omistusoikeudesta ja loukkaamattomuudesta sekä takuut, joita voi muodostua kaupankäynnissä, toiminnan aikana, käytöstä tai kauppatavasta. Edeltävää rajoittamatta Yhtiö ei anna minkäänlaista takuuta tai lupausta eikä esitä millään tavoin, että Sovellus täyttää Käyttäjän vaatimukset, saavuttaa mitään aiotuista tuloksista, on yhteensopiva tai toimii minkään muun ohjelmiston, sovellusten, järjestelmien tai palvelujen kanssa, toimii keskeytyksettä, täyttää mitään toiminta- tai luotettavuusstandardeja tai on virheetön tai mahdolliset virheet tai puutteet korjataan tai voidaan korjata.

Edellistä rajoittamatta Yhtiö ja mikään sen alihankkijoista ei anna minkäänlaista sitoumusta tai takuuta, erityistä tai epäsuoraa (i) Sovelluksen toiminnasta tai saatavuudesta tai sen sisältämistä tiedoista, sisällöstä ja materiaaleista tai tuotteista, (ii) Sovelluksen keskeytyksettömästä toiminnasta tai virheettömyydestä, (iii) Sovelluksen kautta tarjottujen tietojen tai sisällön virheettömyydestä, luotettavuudesta tai ajantasaisuudesta tai (iv) että Sovellus, sen palvelimet, sisältö tai siitä lähetetyt tai Yhtiön puolesta lähetetyt sähköpostiviestit ovat vapaita viruksista, komentosarjoista, troijalaisista, madoista, haittaohjelmista, aikapommeista tai muista haitallisista komponenteista.

Jotkin oikeustoimialueet eivät salli tietynlaisten takuiden poissulkemista tai kuluttajan sovellettavien lakisääteisten oikeuksien rajoittamista, joten osa tai kaikki edeltävistä poissulkemisista ja rajoituksista eivät ehkä koske Käyttäjää. Siinä tapauksessa tässä osassa 11 asetetut poissulkemiset ja rajoitukset ovat voimassa laajimmassa sovellettavan lain mukaan toimeenpantavassa laajuudessa. Mikäli lakisääteistä takuuta ei voida kieltää, Yhtiö on yksinomaisesti vastuussa kyseisestä takuusta.

Vastuunrajoitus

 

Riippumatta Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, Yhtiön ja sen alihankkijoiden koko korvausvastuu minkään tämän Sopimuksen kohdan nojalla ja Käyttäjän ainut korvaus kaikesta edeltävästä rajoittuu summaan, jonka Käyttäjä on maksanut Sovelluksesta tai Sovelluksen kautta.

Sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa Yhtiö tai sen alihankkijat eivät ole missään tapauksessa vastuussa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai seurannaisvahingoista (mukaan lukien muun muassa vahingot, jotka aiheutuvat voitonmenetyksistä, datan tai muiden tietojen katoamisesta, liiketoiminnan keskeytymisestä, henkilökohtaisista vammoista tai tietosuojan menetyksestä, joka aiheutuu Sovelluksen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä tai liittyy siihen millään tavalla, kolmansien osapuolten ohjelmistoista ja/tai laitteistoista, joita käytetään Sovelluksen kanssa, tai muutoin mihinkään tämän Sopimuksen kohdan yhteydessä), vaikka Yhtiölle tai mille tahansa alihankkijalle olisi kerrottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta ja vaikka korvaus epäonnistuisi olennaisessa tavoitteessaan.

Joissakin valtioissa/oikeustoimialueilla ei sallita satunnaisten tai seurannaisvahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten edeltävä rajoitus tai poissulku ei ehkä koske Käyttäjää.

Erotettavuus ja oikeudesta luopuminen

 

Erotettavuus

Jos jotakin tämän Sopimuksen kohtaa pidetään toimeenpanokelvottomana tai virheellisenä, kyseinen kohta muutetaan ja tulkitaan siten, että sen tavoitteet saavutetaan sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa, ja muut kohdat jäävät voimaan.

Oikeudesta luopuminen

Muutoin kuin tässä mainitaan oikeuden käyttämättä jättäminen tai tämän Sopimuksen mukaisen velvoitteen suorittamisen vaatimatta jättäminen ei vaikuta osapuolen mahdollisuuteen käyttää kyseisiä oikeuksia tai vaatia kyseistä suoritusta myöhempänä ajankohtana eikä rikkomukseen puuttumatta jättäminen tarkoita mihinkään myöhempään rikkomukseen puuttumatta jättämistä.

Tuotteeseen liittyvät vaatimukset

Yhtiö ei anna Sovellukselle mitään takuita.

 

Yhdysvallat – lakisääteiset vaatimukset

Käyttäjä vakuutta, että (i) Käyttäjä ei ole maassa, joka on Yhdysvaltain hallituksen kauppasaarron piirissä eikä Yhdysvallat ole nimennyt sitä ”terroristeja tukevaksi” maaksi ja (ii) Käyttäjä ei ole missään Yhdysvaltain hallituksen ylläpitämässä luettelossa kielletyistä tai rajoitetuista tahoista.

Sopimukseen tehtävät muutokset

Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa tai korvata tämän Sopimuksen koska tahansa yksinomaisen harkintaansa perusteella. Jos muutos on merkittävä, ilmoitamme vähintään 30 päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa. Yhtiö määrittää yksinomaisen harkintansa perusteella, mikä on merkittävä muutos.

Mikäli Käyttäjä jatkaa Sovelluksen käyttöä muutosten tultua voimaan, hän sitoutuu muutettuihin ehtoihin. Jos Käyttäjä ei hyväksy uusia ehtoja, hänellä ei ole enää lupaa käyttää Sovellusta.

Sovellettava laki

 

Tähän Sopimukseen ja Käyttäjän Sovelluksen käyttöön sovelletaan Maan lakeja, pois lukien lainvalintasäännöt. Käyttäjän Sovelluksen käyttöön saatetaan soveltaa myös muita paikallisia, osavaltion, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja.

 

Koko Sopimus

 

Tämä Sopimus on koko Käyttäjän ja Yhtiön välinen sopimus Sovelluksen käytöstä, ja se korvaa kaikki Käyttäjän ja Yhtiön väliset aiemmat ja samanaikaiset kirjalliset tai suulliset sopimukset.

Käyttäjään saatetaan soveltaa muita ehtoja ja määräyksiä, kun hän käyttää tai ostaa muita Yhtiön palveluja, jolloin Yhtiö toimittaa nämä Käyttäjälle kyseisen käytön tai oston yhteydessä.

Yhteystiedot

Tähän Sopimukseen liittyvät kysymykset voi lähettää meille seuraavasti:

Sähköpostitse osoitteeseen info@miscgames.no

Verkkosivultamme osoitteessa http://support.miscgames.no/support/home

bottom of page